Van baggerslib naar servies

Van baggerslib naar servies - Keramiek Atelier and Galerie Amsterdam Marjoke de Heer

Wanneer begin 2019 een landschapsarchitect met een emmer kleiprut uit Groningen voor de deur staat ben ik gelijk vol aandacht en geïnteresseerd. Of ik er wat mee zou kunnen?  Een paar weken geleden, 2 jaar later, stond hij weer voor de deur, opnieuw met een bak kleiprut.. heerlijk!!

Het is een interessant verhaal – de Pilot Kleirijperij- waarin overheden, natuurorganisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven zich bezig houden met het nuttig toepassen van slib als circulair bouwmateriaal.

Slib dat in de Eems Dollard voor problemen zorgt omdat er teveel is waardoor de waterkwaliteit niet goed is en de biodiversiteit afneemt. Er moet regelmatig uitgebaggerd moet worden … en dan heb je heel veel slib!

Het baggerslib wordt sinds 2019 in de Pilot Kleirijperij Eems Dollard op een oppervlakte van 24 hectare in verschillende vakken en op verschillende manieren tot klei ‘gerijpt’

Met de gerijpte klei kunnen dijken versterkt worden, landbouwgrond opgehoogd worden en bouwblokken gemaakt worden. En de kwaliteit van het water verbetert.

De pilot levert veel kennis op over de rijping van baggerslib tot klei en de bruikbaarheid ervan …

Voor meer  hierover:

 … en met deze van baggerslib tot gerijpte klei ben ik ook aan het werk gegaan, eerst in 2019 en nu weer.  Net als op het grote veld zie je bij mij in het atelier ook de prachtige cracks ontstaan door de krimp van de klei.

De slib en kleiprut heb ik tot een bewerkbare klei massa gemaakt en vervolgens ben ik gaan testen.

Mijn uitgangspunt was dat ik alle items met mijn ‘gewone’ glazuurstook kon mee stoken, dus op 1260 graden en reducerend. Op deze manier kon ik makkelijk experimenten mee stoken met mijn andere werk en wordt het uiteindelijke servies sterk en geschikt voor dagelijks gebruik.

Al snel werd duidelijk dat de Eems Dollard klei op 1260 graden helemaal uitsmolt en dat het nodig was om haar te mixen met een andere klei. Ik heb verschillende mixen met Westwalder klei gemaakt. 

Westerwald klei is een zuivere, primaire en heel plastische klei die op hoge temperatuur gestookt kan worden.  Ik noem het altijd een bleekneuzen klei omdat ze niet echt karakter geeft aan mijn werk. De Eems Dollard klei, die we secondaire klei kunnen noemen omdat ze uit slib is gewonnen, geeft daareen tegen wel karakter door alle ‘verontreiniging’ van bv. zout en ijzer, plantenresten en andere mineralen en verontreiniging die erin zit. 

Ik ben nog niet klaar met dit project en ik was heel verrast door de prachtige blauwe vleug die op sommige kommen ontstond na de glazuurstook. Het door mij samengestelde glazuurrecept bevat geen enkel kleurpigment, de kleur van het servies is geheel te danken aan het oorspronkelijke baggerslib uit het noorden van Groningen, langs de Eems Dollard bij Delfzijl.